Cap Dagangan

Cap Dagangan

Sebagai organisasi yang arif dalam pendaftaran harta intelek, Primus IP mempunyai pengetahuan yang dalam mengenai cap dagangan. Kami berusaha untuk melindungi aset anda yang bersifat abstrak seperti muzik, karya seni dan penulisan.

Mengenai Primus IP

Berpusat di Kuala Lumpur, Primus IP merupakan sebuah firma perunding perundangan di Malaysia yang pakar dalam melindungi harta-harta intelek PKS dan syarikat-syarikat besar. Demi memenuhi kehendak khusus harta intelek anda, kami menawarkan penyelesaian sofistikated seperti perkhidmatan nasihat strategik serta sokongan litigasi.

Apa Itu Cap Dagangan?

Cap dagangan adalah istilah yang digunakan untuk apa-apa tanda yang boleh dinyatakan secara grafik. Ianya digunakan untuk membezakan perkhidmatan atau barang-barang satu perusahaan dari yang lain. Antara perkara yang termasuk di dalam tanda ialah logo, gambar, perkataan, nama, dan huruf.

Cap Kolektif

Cap kolektif adalah tanda yang membezakan perkhidmatan atau barang-barang anggota persatuan yang merupakan milik pemilik cap kolektif tersebut daripada perusahaan yang lain.

Cap Perakuan

Cap perakuan adalah tanda yang membezakan perkhidmatan atau barang-barang. Tanda tersebut hendaklah diperakui oleh pemilik cap perakuan berkenaan dengan mengenal pasti tempat asal, material bahan, cara pengilangan barang-barang atau pelaksanaan perkhidmatan, ketepatan, kualiti, atau ciri-ciri lain.

Kelebihan Mendaftar Cap Dagangan

Hak Eksklusif

Pemilik cap dagangan memperoleh hak eksklusif atau monopoli mutlak untuk tempoh tertentu ke atas cap dagangan berkenaan dalam segala urusan perdagangan. Hal ini juga bermakna pemilik cap dagangan layak untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas mereka yang menggunakan tanda tersebut tanpa izin atau kebenaran.

Bukti Sah Undang-Undang

Pejabat Pendaftaran akan mengeluarkan sijil pendaftaran yang boleh menjadi bukti yang diterima oleh pihak penguatkuasaan dan di mahkamah. Sijil tersebut juga merupakan dokumen utama yang digunakan sebagai bukti ‘kesahan’ hak milik cap dagangan dalam urusan pengeksportan barangan ke luar negara.

Larangan Mengenai Pendaftaran Cap Dagangan

Fungsi Cap Dagangan

Dapatkan perkhidmatan cap dagangan yang terbaik

Soalan Lazim

Cap dagangan anda akan dilindungi selama 10 tahun dari tarikh pendaftaran. Kemudian, anda boleh memperbaharui cap dagangan anda setiap 10 tahun selepasnya.

Jika tidak terdapat sebarang permasalahan, proses pendaftaran cap dagangan anda hanya akan mengambil masa sebanyak 12-24 bulan.

Berikut merupakan undang-undang yang berkaitan dengan cap dagangan di Malaysia:

  • Akta Cap Dagangan 2019 (Akta 815)
  • Akta Cap Dagangan 1976 (Akta 175)
  • Peraturan-Peraturan Cap Dagangan 2019
  • Guidelines of Trademarks 2019
  • Guidelines of Trademarks (Transitional Matters) 2019
  • Peraturan-Peraturan Cap Dagangan 1997

Pendaftaran cap dagangan tidak wajib. Namun, ianya penting untuk memastikan anda mempunyai hak eksklusif untuk mengeksploitasi cap dagangan serta mengambil tindakan undang-undang sekiranya berlaku pelanggaran.