Cap Dagangan

Cap Dagangan

Sebagai organisasi yang arif dalam pendaftaran harta intelek, Primus IP mempunyai pengetahuan yang dalam mengenai cap dagangan. Kami berusaha untuk melindungi aset anda yang bersifat abstrak seperti muzik, karya seni dan penulisan.

Mengenai Primus IP

Berpusat di Kuala Lumpur, Primus IP merupakan sebuah firma perunding perundangan di Malaysia yang pakar dalam melindungi harta-harta intelek PKS dan syarikat-syarikat besar. Demi memenuhi kehendak khusus harta intelek anda, kami menawarkan penyelesaian sofistikated seperti perkhidmatan nasihat strategik serta sokongan litigasi.

Apa Itu Cap Dagangan?

Cap dagangan adalah istilah yang digunakan untuk apa-apa tanda yang boleh dinyatakan secara grafik. Ia digunakan untuk membezakan perkhidmatan atau barang-barang satu perusahaan dari yang lain. Antara perkara yang termasuk di dalam tanda ialah logo, gambar, perkataan, nama, dan huruf.

Cap Kolektif

Cap kolektif adalah tanda yang membezakan perkhidmatan atau barang-barang anggota persatuan yang merupakan milik pemilik tanda tersebut daripada perusahaan yang lain. 

Cap Perakuan

Cap perakuan adalah tanda yang membezakan perkhidmatan atau barang-barang. Tanda tersebut hendaklah diperakui oleh pemiliknya dengan mengenal pasti tempat asal, material bahan, cara pengilangan barang-barang atau pelaksanaan perkhidmatan, ketepatan, kualiti, atau ciri-ciri lain.

Kelebihan Mendaftar Cap Dagangan

Hak Eksklusif

Pemilik memperoleh hak eksklusif atau monopoli mutlak untuk tempoh tertentu ke atas tanda berkenaan dalam segala urusan perdagangan. Hal ini juga bermakna pemilik layak untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas mereka yang menggunakan tanda tersebut tanpa izin atau kebenaran.

Bukti Sah Undang-Undang

Pejabat Pendaftaran akan mengeluarkan sijil pendaftaran yang boleh menjadi bukti yang diterima oleh pihak penguatkuasaan dan di mahkamah. Sijil tersebut juga merupakan dokumen utama yang digunakan sebagai bukti ‘kesahan’ hak milik sesuatu tanda dalam urusan pengeksportan barangan ke luar negara.

Larangan Mengenai Pendaftaran
Cap Dagangan

Fungsi Cap Dagangan

Bina Reputasi Dengan Tanda Yang Unik

Primus IP menawarkan perkhidmatan pendaftaran cap dagangan supaya anda boleh memasarkan produk dengan efektif. Hal ini juga boleh mengelakkan pihak tidak dikenali daripada menyalahgunakan tanda milik anda. Menerusi pengalaman dan pengetahuan yang luas, pakar kami mampu menguruskan perihal harta intelek anda secara profesional.

Perlukan bantuan dengan
Cap Dagangan ?

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang Cap Dagangan atau perkhidmatan lain, sila hubungi kami dan kami akan memberikan anda solusi yang tepat.

Dapatkan perkhidmatan cap dagangan yang terbaik

Soalan Lazim

Tanda anda akan dilindungi selama 10 tahun dari tarikh pendaftaran. Kemudian, anda boleh memperbaharui perlindungan tersebut setiap 10 tahun selepasnya.
Jika tidak terdapat sebarang permasalahan, proses pendaftaran hanya akan mengambil masa sebanyak 12-24 bulan.
Tidak, anda tidak wajib mendaftar. Namun, pendaftaran ini penting untuk memastikan anda mempunyai hak eksklusif untuk mengeksploitasi tanda anda serta mengambil tindakan undang-undang sekiranya berlaku pelanggaran.